כדי שמערך החירום ביישובים יהיה מתורגל ומיודע לפעילותו במצבי משבר, יש צורך בפעילות ריענון והשתלמויות מתמדת מטעם הגורמים האמונים עליו במועצה ובמתנ"ס. בימים אלו יצאה לדרך תכנית היערכות מחודשת לכל מערך החירום בישובים. כל צח"י (צוות חירום יישובי) פועל לבירור מצבו ולחידוש כוחותיו לפי הצורך, הן מבחינת יכולת ההיערכות שלו והן מבחינת מצב המידע הנדרש לפעילות בישוב במקרה של אירוע כלשהו.

עבור צוותי חירום הערוכים באופן מלא, מתקיימים תרגולות של אירוע אמת, ולאחר התרגיל מקיימים הפקת לקחים. בישובים יתקיימו גם ריענונים לצוותים - בהם יקבלו חברי הצוות מידע על הרציונל שעל פיו פועל הצח"י, דרך עבודת צוות רב מקצועי, חלוקת העבודה בין הצוותים ועוד.

בישובים שבהם הצח"י לא קיים באופן מלא, המדור לעבודה קהילתית בשיתוף רכזות הקהילה והמזכירויות פועלים על מנת להקים את הצוותים מחדש.

בנוסף מתקיימות מעת לעת השתלמויות אזוריות המופנות לקהל יעד ספציפי. לאחרונה נערכה השתלמות לצוות העובדים הסוציאליים ולצוותי הרווחה של צח"י בנושא "הודעה על מוות".

לאחרונה נערך יום מרוכז למזכירי הישובים, לרכזות הקהילה וליו"ר צח"י בנושא "הובלת קהילה במצבי משבר". המוזמנים שמעו הרצאות על חשיבות ההובלה וההנהגה של הקהילה במצב חירום, ועל חשיבות החזרה לשגרה כמה שיותר מהר. בהמשך נפגשו עם ראשי מחלקות מהמועצה אשר להם קשר ישיר למצבים אלו.

המדור לעבודה קהילתית, מתנ"ס בנימין