שביתת מוסדות החינוך בבנימין, כחלק מהמאבק של מרכז המועצות האזוריות, מועצת יש"ע ופורום ערי הפיתוח, נשאה פרי. גזירות הקיצוץ שנובעות מביטול העדיפות הלאומית, כמו תשלום גני הילדים, יבוצעו בהדרגה על פני חמש שנים.

באזורים שנחשבו עד כה בעלי עדיפות לאומית, ישלמו הורי גן 3 סכום חודשי של כ-190 שקלים. ילדי גן 4 ישלמו סכום שנתי כבעבר. ביישובים שלא הוגדרו עד כה כבעלי עדיפות לאומית, התשלום יהיה כתמיד, והנחות יינתנו על פי קריטריונים של משרד החינוך.

גם שאר הגזירות יבוצעו בהדרגה, ובהם קיצוץ שעות הוראה, קיצוץ במימון הסעות תלמידים, קיצוץ בהפעלת בנות השרות הלאומי, ופגיעה בסעיפים התקציביים של בתי הספר. במקביל הוכר הנאכבה בספרי הלימוד של משרד החינוך. האם יש קשר?