איך משלבים את נושא השמיטה במקצועות הנלמדים בבתי הספר? זו הסוגיה שאתה ניסו להתמודד בפיסג"ה שבפסגות, ביום מרוכז שנערך לקראת שנת השמיטה. תכנית היום כללה סקירה הלכתית וכן סדנאות על שמיטה במקצועות השונים: מדעים, חינוך לשוני ועוד.
סדנה מעניינת במיוחד עסקה במתמטיקה ושמיטה. כיצד ניתן להתייחס לשמיטה גם במקצוע זה? לימוד שכזה משדר מסר לילדים שהמתמטיקה חשובה ומשמעותית בחיי היום יום ואינה רק מקצוע תיאורטי, כשם שהתורה היא מעשית ומשפיעה על כל חיינו, וגם על לימוד המתמטיקה שלנו.
בפיסג"ה חיפשו חומר בנושא, חרשו את האינטרנט, פנו למכרים מהתחום בכל רחבי הארץ, אך ללא הועיל. לא נמצא אף לא רעיון תיאורטי ולא פעילות מעשית אחת. לכן החליטו לפתח פעילויות ומשחקים מתאימים לבד.
מרכז הפסג"ה הפיק דיסק עם הפעלות מתמטיות לבית הספר היסודי: ההפעלות המפגישות את התלמיד עם מושגים שונים הקשורים לשמיטה, תוך כדי התעסקות בפעולות מתמטיות והנדסיות. הן מותאמות לחומר המתמטי הנלמד בבית הספר היסודי ויש בו פעילויות מגוונות המכוונות לכיתות א' עד ו'.
לדוגמא: בפעילות "האם מותר לי" צריך התלמיד לחשב האם נותר לו מספיק זמן עד שתחל השמיטה, והאם מותר לו עדיין לטעת עץ או לא.
הכל נבנה כך שיהיה מוכן לשימוש עבור המורה, שיכול כעת להדפיס ולהשתמש, וגם לשנות אם ירצה בכך.
לאחר פרסום הדיסק בקרב מורים למתטיקה, התקבלו פניות לרכישתו ממורים רבים בכל הארץ, מהוצאות ספרים במתמטיקה וממרצים באוניברסיטאות ומכללות להוראת המתמטיקה. הביקוש הרב מעיד כנראה על הצורך הרב שקיים לחומר זה.
לפרטים: פנו למרכז פסג"ה בנימין - בית אל בטלפון:02-9977168 02-9977215
pisga-binyamin@nana.co.il
רחלי בצלאל, הפסג"ה