פרסומת

דלג לתוכן העמוד

כמו כל הנוכחים השנה בטקס יום הזיכרון בואדי חרמיה, התרשמנו מאד מהטקס המכובד והמרגש. אך דבר אחד צרם לי מאד - שם המקום הערבי. חייבים לתת למקום חשוב זה שם עברי, המדגיש את הקשר שלנו, עם ישראל, למקום. מה גם שזה המקום שנבחר ליד זיכרון לאלה שנפלו על מנת לממש קשר זה.
דיברתי עם המומחה לשמות מקומות בארץ ישראל, ד"ר יואל אליצור. הוא הסכים שיש למצוא שם עברי לואדי חרמיה. השם הנוכחי גם מצלצל גרוע ביותר בעברית, וגם משמעותו היא "עמק הגנבים", שכן זהו המקום בו קמו השודדים ללסטם את העוברים במקום. בוודאי שלא ראוי לאתר הזיכרון של בנימין להיקרא בשם זה.
כדרכו, יואל אליצור מציע לקשר את השם שיינתן לשם המקורי שלהמקום, כיוון שיש לשער, על פי הנתונים הידועים לנו ממקומות אחרים, שהשם הערבי הוא תולדה של שם עברי קדום.
היישוב המקורי במקום נקרא "ג'יב", שמשמעותו "גב" (בצירה). השם "עין גב" היה יכול להתאים, לדברי יואל אליצור, אך כידוע הוא תפוס. ניתן לחשוב על שם מתאים דומה, כמו "גב-הגבורה", או "גב–הגיבורים", או אולי "גב- אוני", כשם הראשוני שנתנה רחל לבנימין, כשמשמעות המילה "און" היא גם צער ואבל (כפירוש רש"י שם), וגם כוח וגבורה.
איני יודעת מי ממונה על שמות המקומות בבנימין, אך לא כדאי להשאיר את הביזיון הכפול שבשם ואדי חרמיה.
אני מקווה שטקס יום הזיכרון הבא יהיה באותו מקום, עם אותם שמות בלבד, אך עם שם עברי מתאים למקום הטקס.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 תושבי בנימין מוזמנים לשלוח הצעותיהם לשם עברי ל"ואדי חרמייה" לכתובת: meira@binyamin.org.il