פרסומת

דלג לתוכן העמוד

 בחודש שעבר התקיים בתל אביב כנס השקת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. בכנס השתתפו שר הרווחה ושרת החינוך, ונציגי המשרדים הנוספים השותפים לתכנית (בריאות, קליטה ובטחון פנים). נכחו בו מנהלי התוכניות והממונים על התוכניות ברשויות המשתתפות בתכנית, רבים מהם ראשי ערים ומועצות. את מטה בנימין ייצגו מיכל אלירז - מנהלת התכנית במועצה, ויו"ר המועצה, אבי רואה. האווירה הייתה חגיגית, והתחושה היתה שיוצאים לדרך חדשה ומבטיחה תחת הכותרת "חוברים יחד למען הילדים". כוחה של השותפות בא לידי ביטוי בדבריהם של כל הנוכחים, אשר כולם נשאו תקווה כי השותפות ועקרונותיה הייחודיים של התכנית יביאו לפריצת הדרך המיוחלת, ולשינוי במצבם של הילדים והנוער בסיכון בארץ.
 ועדת ההיגוי של בנימין
וועדת ההיגוי המועצתית של התכנית התכנסה החודש לראשונה באופן רשמי, כשבראשה עומד יו"ר המועצה, אבי רואה. במטה בנימין הוועדה מורחבת וכוללת את הגורמים השותפים כנדרש בנהלי התכנית, וכן את כל הגורמים המקצועיים של המועצה הנוגעים בתחום הילדים והנוער: רווחה, חינוך, קב"ס, שפ"י, גנים, מעונות,מתנ"ס, מחלקת נוער, קידום נוער, מדור קהילה, היחידה להתפתחות הילד, נציג מליאת המועצה, מנכ"ל המועצה, עוזר ראש המועצה האחראי על תחום הקליטה. היו גם ראש חוליית נוער במשטרת בנימין, נציגת משרד הבריאות ואחות טיפת חלב. הוועדה תתכנס בהמשך בפורום הרחב וכן בתתי הוועדות: ועדת גיל הרך (לידה עד 6), וילדים ונוער (6-18). הוחלט כי לדיונים בוועדות המשנה יוזמנו אנשי מקצוע נוספים, וכן נציגי ציבור כמו הורים פעילים, רבנים ובני נוער.
מיפוי
תשתית התכנית מבוססת על תהליך מיפוי מקיף ומעמיק, כדי להוציא לפועל תכניות על בסיס מחקרי ולא רק רק על תחושות בטן והערכות של אנשי המקצוע. המיפוי כולל, ראשית כל, מיפוי התוכניות והשירותים הקיימים במועצה, ואחר כך מיפוי הילדים והנוער בסיכון. לראשונה חוברים ביחד גם הגורמים המטפלים (רווחה קידום נוער, קב"ס וכדומה) וגם השירותים האוניברסאליים (טיפות החלב, מעונות, גנים, בתי ספר ורכזי נוער), כדי שנוכל לקבל את מיפוי הצרכים של כלל הילדים בסיכון, המוכרים ושאינם מוכרים.
עד כה ההיענות למיפוי יפה, וכולם מבינים את החשיבות שיש לתהליך. הדרכה על תהליך המיפוי ניתנת בימים אלו למנהלות המעונות, לגננות, לשירותים מטפלים ועוד, המיישמים את המיפוי בפועל. הנתונים מעובדים על ידי מכון ברוקדייל, שמסייע לכל הרשויות השותפות לתכנית, ובעזרתו אנו מקוויים שנוכל לקבל תמונה נכונה של הפרופילים והצרכים הקיימים בבנימין, ובהמשך להתאים מענים ותוכניות.