בתמונה:  כנס השקת תכנית שמיד בבית חורון. דרכים משתלבות

 

"לא כל ההתחלות קשות. ההמשכים קשים..." - כך ציטט פרופ' הלל שמיד את אחד ממנכ"לי משרד הפנים לשעבר, בדבריו בכנס השקת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןבבנימין. מטה בנימין היא הרשות הראשונה שהשיקה את התוכנית בכנס חגיגי, אליו הוזמנו כל השותפים במועצה ובמחוצה לה - בין השאר נכחו בכנס נציגי המשרדים השותפים: משרד הרווחה, החינוך, הבריאות, הקליטה ובטחון הפנים.
התכבדנו בנוכחותם של מנהלת התכנית הארצית - הגב טלל דולב, מנהלת מחוז ירושלים במשרד הרווחה - גב' אריאלה שגב - אשר עמדה בראש הוועדה המחוזית (ובימים אלה עוברת לניהול מחוז תל אביב), ושל פרופ' הלל שמיד, אשר עמד בראש הוועדה לבחינת מצבם של ילדים ונוער בסיכון בישראל.
פרופ' שמיד סקר בדבריו את התמורות שחלו במדינת הרווחה, אשר קידמו את התכנית הלאומית. בין דבריו הודגש נושא הביזוריות וההעצמה: העברת מרכז הכובד מיחידות המטה ליחידות השדה. הצורך במטה חזק לפחות כמו ה"שדה" - מנהיגות מעצבת מעורבת ומבקרת המציבה את החזון, היעד, הדרך, תורמת לבקרת האיכות, ולהספקת הטכנולוגיה והאמצעים, אמר שמיד. בדבריו ציין שמיד את שיש לתת דגש לא רק לתהליכים אלא לתוצאות ולהשגת היעדים. "לקח כמעט שנתיים להקים את המנגנון הארגוני. כמי שעוסק בשינויים ארגוניים, מדובר על ימים, חודשים ושנים, שהביאו לכדיקונצנזוס ושיתוף פעולה בין ששה משרדי ממשלה. זה לא ברור ולא מובן מאליו. ואת זה צריך לשמר, כולל החשיבות של העשייה למען המטרה ולא בשביל המנגנון" - זה היה המסר של פרופ' שמיד.
הגב' טלל דולב, המנהלת הארצית של התכנית, השלימה את דבריו בתיאור עקרונות התכנית, ובפירוט המחויבות שיש לאנשיה לשים את הילדים במרכז המחשבה של כל אחד; היא נגעה בדבריה בצורך בשינוי החשיבה והאסטרטגיה של המדיניות, כלומר בהתאמת המדיניות הכללית למה שצמח בשטח.
ברכות לדרך המשותפת נשאו גם יו"ר המועצה -אבי רואה, העומד בראש וועדת ההיגוי של התכנית; מר יצחק יעקב, מנהל הלשכה לשירותים חברתיים; הרב יעקב ליבי - מנהל מחלקת החינוך; צבי שדה, ראש חוליית נוער בתחנת בנימין; ואורה מורלי, נציגת משרד הקליטה במחוז ירושלים.
בכנס שעמד בסימן 'דרכים משתלבות' נכחנו לראות כיצד משתלבות עקרונות התכנית עם תפיסות קיימות במטה בנימין ועם עקרונות המועצה כמו העצמה וביזור, תכלול ושותפות, ראייה אסטרטגית והשקעה במניעה. במועצה יש ציפייה לראות לאן יובילו הדברים ברמה הארגונית, והאם ניתן להשליכם גם לתחומים אחרים, אבל לפני כן תקווה גדולה לשינוי משמעותי במצבם של ילדים ובני נוער ומשפחותיהם.

 ומה קורה בשטח
כמה עדכונים מהעשייה בפועל:
תהליך גיוס השותפים בעיצומו, וכמוהו גם בניית התשתית המחקרית של התכנית. תקציב התכנית, העומד על כמיליון ₪ לשנה, למשך חמש שנים, יחולק בין התוכניות שייבחרו לאור תהליך מיפוי מקיף וייחודי, שבו לוקחים חלק השירותים המטפלים לצד השירותים האוניברסאליים. הממצאים אשר יעובדו עבורנו על ידי מכון ברוקדייל, יהוו את התשתית המחקרית לבחירת התוכניות, לצד הרציונל המועצתי והמאפיינים הייחודים של מטה בנימין.
בתחום הגיל הרך (העומד בסדר עדיפות גבוה בתכנית, בין השאר בתקציב צבוע של 45% מתקציב התכנית) - התקיימו מפגשים להצגת התכנית והדרכה מעשית על תהליך המיפוי עבור מנהלות המעונות בבנימין. מפגשי הדרכה התקיימו גם לכל צוותי הגננות של מטה בנימין. בשיתוף פעולה של רכזת התכנית עם מפקחות הגנים במשרד החינוך, מתוכנן מפגש דומה לצוותי החינוך המיוחד.
בתחום הבריאות מקווים לשיתוף פעולה של קופות החולים – בקופת חולים לאומית שנענתה לתהליך המיפוי כבר החלו בתהליך בקרב אחיות טיפת חלב.
גם מנהלי בתי הספר והיועצים נחשפו לתכנית, ובימים אלה תהליך המיפוי במוסדות החינוך נמצא בעיצומו, בסיוע מחלקות החינוך והשפ"י.
אנשי השירותים המטפלים במועצה – העובדים הסוציאליים, הקבס"ים ועובדי קידום הנוער, שוקדים ועובדים במרץ על תהליך המיפוי כדי לסיימו בהקדם.
כולנו תקווה כי תחושת ההתגייסות ושיתוף הפעולה ימשיכו לאורך כל הדרך, ואכן נצליח להפיק את המירב מהתהליך כדי להגיע למיטב התוצאות.

 מיקי אלירז,
מנהלת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בבנימין