פרסומת

דלג לתוכן העמוד
בימים אלה בעיצומו מבצע משותף למחלקת התיירות במועצה, לבית ספר שדה עפרה ולוועדה לסימון שבילים של החברה להגנת הטבע, לסימון שבילים בנחלי בנימין והבקעה.
צוות המסמנים עובד במרץ לקראת הוצאת מפה 5-6 של גזרת בנימין ובקעת הירדן, מחודשת ומעודכנת. אנחנו מקווים שהמפה תצא בתחילת 2010.
עד כה סומנו וחודשו מסלולי נחל שילה, המסלול מעין קלט לעין מבוע, נחל ווחיטה, נחל עוג'ה, נחל דליה, נחל רשאש, נחל זנניר, וגבעת הע'רטיס בבית-אל. עוד יסומנו ויחודשו – נחל מכוך ונחל מכמש.
כל המסלולים שמסומנים חזרו לפקודת הטיולים של פיקוד מרכז ומשרד החינוך, ועל כן ניתן ורצוי לטייל בהם באישור גורמי הצבא.
זו הזדמנות לבקש מהמטיילים הרבים לטייל באישור הצבא, אשר מאשר כמעט את כל הטיולים ואף הוריד את הדרישות הגבוהות של נשיאת נשקים למוסדות החינוך. בית ספר שדה עפרה ישמח לעזור באישור טיולים ברחבי בנימין, שומרון ובקעת הירדן.