פרסומת

דלג לתוכן העמוד

כמדי שנה עורך המדור לעבודה קהילתית במתנ"ס בשיתוף בעלי התפקידים במועצה סדרת מפגשים המיועדים לחברי הועדים ומזכירויות הישובים של בנימין. המפגשים הללו מיועדים להעשיר את עולמות הידע של בעלי התפקידים והנהגות הישובים, ולמקצע את עבודתם לטובת תושבי הישוב ופיתוח הישוב.
בחודש שעבר התקיים במדרשה בעפרה המפגש הראשון לשנת תש"ע, שיועד בעיקרו לחברי הועדים ומזכירויות הישובים, אך נכחו בו גם חברי מליאת המועצה ומזכירי הישובים, ובסך הכל כמאה משתתפים.
מטרת יום העיון הייתה להעמיד לרשות היישובים את כל המידע שיוכל לסייע בידם לקדם את הבנייה ביישובים, הן בימי הקפאה והן שלא בהקפאה. בכנס השתתפו - מלבד אנשי מקצוע מהמועצה - גם נציגי המינהל האזרחי וצה"ל, שלמרות חששם להגיע התקבלו באווירה טובה, והעבירו לבאי הכנס מידע חשוב אודות אפשרויות הבנייה תחת המגבלות החוקיות השונות.