פרסומת

דלג לתוכן העמוד

ישיבות המליאה מתקיימות מעת לעת בבניין המועצה לפסגות, אך לאחרונה ירדה המליאה לשטח – לעטרת, כדי לראות מקרוב את העיר הפלשתינית החדשה רוואבי המוקמת בסמוך, שכן אין כמראה עיניים. חברי המליאה קיבלו הסברים מנציגי היישוב עטרת, אשר עמדו על משמעות הסוגיה והשלכותיה הצפויות על היישוב, בהיבטים השונים של הדרכים, הקירבה, יכולות ההרחבה, ועוד, וסקרו את הצעדים המעשיים שלהם שותף היישוב. חברי המליאה – שחלקם היו לראשונה בעטרת - התרשמו מהיישוב ומהתנהלותו בסוגיה מורכבת זו.