הקשר השוטף של המועצה עם משרד התחבורה בראשות השר ישראל כץ מניב עבודות כבישים רבות, שלהן לא זכינו בממשלות הקודמות. לראשונה מזה 40 שנה מתבצעות עבודות בדרך אלון, וכן במערב בבנימין, בכביש אדם-חיזמא ועוד.

כביש צומת שילה לכיוון שבות רחל יחודש גם הוא.

 

תיקוני כבישים בתוך היישובים על ידי המועצה יתבצעו גם השנה, אך בכמות פחותה משנה שעברה, בשל ההוצאות הרבות על מבני חינוך חדשים. המועצה בסיוע משרד התחבורה נכנסת לביצוע סביבה בטוחה בשלושה יישובים – הכוללת סובות ותחנות לתלמידים.

 

גם פרויקטים רבים של טיפול בחשמל נמצאים כעת בעיצומם ב-21יישובים. העבודות כוללות שדרוג רשתות ולוחות חשמל, טיפולי בטיחות, תוספת תאורה, ועוד.