שבת למנהלי תלמודי התורה במטה בנימין הפועלים בשעות אחר הצהריים, התקיימה בשבת פרשת מטות-מסעי בבית ההארחה רמות שפירא.

 

במהלך השבת שמענו המנהלים שיחות ושיעורים, קיבלנו רעיונות והמלצות ליישום וכלים בניהול. במוצאי השבת, מיד לאחר ההבדלה, התכנסו לעדכון בענייני טפסים והוראות חדשות של משרדי הממשלה. המנהלים הודו למועצה הדתית על שבת משמעותית ומועילה.