בתי הספר רבים זכו השנה בפרסים על עבודתם בתוכנית ה"שגרירים" של משרד החינוך, ובהם בתי הספר בבית חורון ובמצפה יריחו (שזכו בהצטיינות), ובית ספר אהבת התורה באדם וח"ן עפרה (שזכו בהערכה). ברכות לזוכים.