למרות העובדה הידועה שמשרד החינוך אינו מתקצב במועצות האזוריות את ההנחות לילדי גן טרום חובה, המועצה נערכת למתן הנחות בגובה של כ-25% מגובה ההנחה של משרד החינוך, בהתאם לטבלת קריטריונים. דף מפורט נשלח למזכירויות היישובים לפרסום לתושבים. הפרטים כולם מופיעים גם באתר מטה בנימין.

ילדים חדשים יתקבלו בגנים על בסיס מקום פנוי.