גם השנה יצאה מחלקת החינוך של המועצה במבצע "בנימין בראש שלך" – סבסוד קסדות אופניים לילדי בנימין, בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כבר בשבועות הראשונים של הקיץ נרכשו עשרות רבות של קסדות בכל רחבי בנימין, והסכום המצטבר שהשקיעה המועצה בסבסודן עד כה עומד על 25,000 שקלים.