40 כיתות חדשות נדרשות להיבנות בבנימין, כדי לעמוד בגידול הצפוי לקראת שנת הלימודים הבאה, העומד, נכון להיום - עם סיום ההרשמה - על כ-12%. בנוגע למספר יישובים מתרחשים בימים אלה מאבקים לא פשוטים בין המועצה למשרד הביטחון והמינהל האזרחי בשל תב"עות לא מאושרות, ומול משרד החינוך שיכיר בצורך של כל ילד ללמוד גם אם אין תב"ע ביישובו. באחד היישובים הגדולים לא מאשר המשרד בניית קומה נוספת על גג בית ספר שנבנה על ידיו לפני כ-30 שנה, בגלל שאין תב"ע מאושרת.

לאחרונה הוקמה ועדת היגוי להקמת בית ספר תיכון דתי ללא פנימיה, לקראת שנת הלימודים תשע"ג.