בימים אלה הסתיימה בדיקת הניהול התקין הראשונה ביישובים, מתוך השלוש של שנת 2011. כבכל הבדיקות הקודמות, גם בבדיקה זו קיבלו הישובים ניקוד על ניהול משק המים הישובי, העסקת עובדים על פי הכללים, ועל עמידה בדרישות הדיווח על מצבם הכספי.

 

ככלל, בדיקות הניהול התקין בודקות את החודשים שעברו. בבדיקה זו סקרנו את הנתונים לארבעת החודשים האחרונים של שנת 2010.

 

בשל המעבר משנת תקציב 2010 לשנת 2011 הושם דגש בבדיקה זו על הנושא הכספי: נסקרו דוחות הנהלת החשבונות על ביצוע התקציב של השנה החולפת, ונבדקו תקציבי הישובים לשנת 2011, לקראת אישורם במליאת המועצה.

רוב הישובים עמדו בדרישות ברמה גבוהה, והניקוד הממוצע עמד על 86.

 

החל משנת 2011 הוגדרו שישה ישובים, שהוכיחו עמידה ראויה בדרישות הניהול התקין במהלך השנים, כ"ישובים איתנים". ישובים אלה זוכים להקלות בבדיקות. הישובים האיתנים שלנו, לשנת 2011, הם: דולב, חשמונאים, טלמון, כפר האורנים, כוכב השחר וענתות.