"קורס ממונה הג"א" ייחודי נערך לפני פסח לרכזי הביטחון בישובים. הקורס, שנערך בשיתוף פיקוד העורף, התקיים לאור העובדה כי כיום אנו נדרשים לתת מענה לשני איומים מרכזיים: האחד - איום הטרור, והשני - איום הטילים והרקטות, כמו בכל מדינת ישראל.

 

הקורס התקיים במרכז לשירותי חרום בעפרה, והשתתפו בו כעשרים רבש"צים מיישובי בנימין.

מחזור נוסף מתוכנן בהמשך השנה, כך שכל רכזי הביטחון בבנימין יעברו את הקורס.