לפני כחודש התקיימה הפגנה של ערבים ליד תל שילה, שבמהלכה הציתו מתפרעים שדות מתחת לתל. דוד יואל ממחלקת הביטחון הבחין במציתים, ובמקום לשלוף את נשקו שלף מה שהתברר כיעיל אף יותר – את מצלמתו. יחד עם רבש"ץ שילה התקרב אל המציתים, שלמראה המצלמה השלופה המתקרבת יותר ויותר – נסוגו עוד ועוד עד לכפרם.

תושבי בנימין נקראים לצלם בזמן אמת אירועים מעין אלה – ולשלחם הן למחלקת הביטחון והן למחלקת תקשורת והסברה.