שני שרים ביקרו לאחרונה בבנימין – הראשון שבהם היה שר התשתיות ד"ר עוזי לנדאו, שהגיע יחד עם נציגי רשות המים וחברת מקורות, לסיור משותף לבנימין ולשומרון, שמטרתו העמקת ההיכרות עם הצרכים ותכניות הפיתוח של היישובים השונים בנושא תשתיות ומים.

בפגישת עבודה הועלו בפני השר נושאים שונים הקשורים למים ולתשתיות, ובהם אספקת מים לא מספקת בגוש שילה (קידוח אריאל ושדרוג קווים ואיגומי מים), שיפור אמינות אספקת מים באזור טלמונים (פרוייקט קו מקורות מודיעין עילית – טלמון), השקיה חקלאית והשבת קולחין לחקלאות, ועוד.

למחרת הגיע לבנימין שר הפנים אלי ישי, שביקר במגרון, ומכינה הקדם צבאית בעלי, בתל שילה ובתל ציון.