עם צליחתה בשלום של משימת פתיחת שנת הלימודים על היערכויותיה הענפות, מגיע שלב הכנת תכניות העבודה היישוביות והמועצתיות, וכנגזרת מאלה הכנת התקציב השנתי. זו השנה הרביעית שמתקיימים במועצה דיוני "מטה עם מטה" כשלב משמעותי בסינכרון שבין תכניות העבודה היישוביות והמועצתיות.

השנה פתח היישוב מעלה לבונה את סדרת המפגשים, שבמהלכם יושבים נציגי היישוב מול מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות, סוקרים את סיכום הישגי תכנית העבודה של השנה החולפת, ואת עיקרי תכנית העבודה לשנה הבאה. מנהלי המחלקות מתייחסים בסבב לסעיפים בתכנית העבודה היישובית הרלוונטית למחלקתם.

אמנם לא כל סעיף מתכניות העבודה היישוביות (כפול למעלה מ-40 יישובים) יוכל להיכנס לתקציב 2012 של המועצה, ובכל זאת ישנה חשיבות לעצם הדיון והמפגש, להבנה הדדית של הצרכים וסדרי העדיפויות, כמו גם של האילוצים והמגבלות הקיימות.