פרסומת

דלג לתוכן העמוד

תקציב גירעוני ולא סופי הובא בפני מליאת המועצה, שהפעם שותפה יותר מבעבר בעיצובו ואיזונו. השנה התכנסה מליאת דיוני התקציב בנוה צוף, ושני ימי הדיונים המסורתיים הופרדו הפעם. ביום הדיונים הראשון התבקשו מנהלי המחלקות להציג בתמצות רק נתוני הישגים בשנה החולפת ודגשי תקציב לשנה הבאה.

 

אבי רואה, ראש המועצה, פתח ופרס נושאים עיקריים בתקציב. "נושא החינוך ממשיך גם בתקציב זה לקבל תגבור משאבים. בנושא בינוי הכיתות - תכננו בשנה שעברה להוציא 6 מיליון, אך בסופו של דבר נדרשנו להוסיף יותר כיתות, ובמקומות שבהם אין קרקע מאושרת משרד החינוך לא מתקצב, וכך ההוצאה גדלה ל-9 מיליון. השנה בכוונתנו להרחיב גם את הבינוי במעונות, הודות לתקציב שקיבלנו ממשרד התמ"ת לשם כך". נושאים נוספים שבדגש, כך על פי רואה, הם התיירות וההסברה – ובתוכם פיתוח תל שילה, הנוער וההשקעה בפרט ובחלש באמצעות מחלקת הרווחה והמדור לעבודה קהילתית.

 

מושי אשר, מנכ"ל המועצה, סקר את הליך הכנת תכניות העבודה והתקציב. השינויים בהליך השנה תואמים את המלצות ועדת המשנה של המליאה, ולפיהם היכרות עומק עם המחלקות יתקיימו בישיבות מליאה לאורך כל השנה, ובדיונים אלה יתמקדו בתקציב ובשינויים בו. ועדת הכספים של המליאה תסייע בהכנת התקציב המאוזן שיוגש להצבעת המליאה בתחילת ינואר.

 

אפי פלס, גזבר המועצה, סקר את תקציב השנה שעברה ואת הסיבות לגירעון בתקציב הנוכחי. זה, כך אמר, נובע בעיקר מגידול מתמיד בפעילות – יותר חינוך וגיל הרך, יותר פעילות מתנ"ס, יותר בניית מבני ציבור, ויותר פיתוח כבישים. עוד הוצאה משמעותית היא נושא הביוב, אמר פלס. בשל לחץ ממשלתי אין מנוס מהשקעה משמעותית במתקני טיהור שפכים מתקדמים שעלותם גבוהה מאד. אגרת הביוב תצטרך להתעדכן בהתאם.