"נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'"– זו היתה לשון ההזמנה לחנוכת בית הכנסת במצפה דני, שלאחרונה שופץ והורחב. את המעמד כיבד בנוכחותו הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון, אשר התקבל בשירה וריקודים על-ידי התושבים. הרב בירך את תושבי מצפה דני ש"זה המקום קטן יהיה" – כלומר, שבעזרת ה' מספר התושבים יגדל והמקום יהיה צר מלהכיל.

פרט למכובדים הוזמנו בני משפחותיהם של התושבים, שכניהם ממעלה מכמש ונווה ארז ובני משפחתו של דני פריי אשר לזכרו הוקם המצפה. לאחר ריקודי שמחה, דברי תורה וטקס נטיעת עצי רימון בכניסה לבית הכנסת, הוזמנו האורחים לבקר בתערוכה מקומית שנוצרה לכבוד מאורע מיוחד זה - "חיי הרוח" – בין אדם לחברו ובין אדם למקום - תערוכת צילומים מחיי הטבע והקהילה של מצפה דני, אשר נבחרו מתוך אלבומיהם של שני צלמים תושבי המקום, אלעד זגמן וגדעון שרון.