בטקס סיום קורס קצינים האחרון בבה"ד 1, שנערך בראשית שבט (קורס הקצינים הקרביים של חילות היבשה, הכוללים את חטיבות הח"יר, היחידות המיוחדות וכן שיריון, תותחנים, הנדסה, מודיעין שדה ואיסוף קרבי) נבחרו כמיטב מסורת הטקס 15 מצטיינים. הורים לקציני םמבנימין סיפרו לאחר הטקס כי התרגשו להיווכח כי מבין המצטיינים בולטת נוכחותם של שלושה קצינים מצטיינים מבנימין – (20%). מצטיין השיריון בא מהישוב עפרה, מצטיין הצנחנים מהישוב אלון, ומצטיין יחידת יהלום, יחידת העילית של חיל ההנדסה, מהישוב אדם.