החודש יצאה ועדת הגיל הרך של התכנית הלאומית במטה בנימין לביקור בתל ציון. ועדת גיל רך הינה אחת מארבע וועדות של תכנית 360 - התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. הוועדות מחולקות לפי גיל רך, גיל יסודי, גיל נוער, וועדת היגוי רשותית. כל וועדה מתכנסת כארבע פעמים בשנה. בוועדה חברים נציגים כל הגורמים העוסקים ופועלים עם ילדים בגילאים הרלוונטיים. בוועדות מתקיימים דיונים לגבי ילדים בסיכון וקידום תחום זה. מתקיימת חשיבה משותפת לגבי תכניות ושיתופי פעולה בין מחלקות.

בתל ציון נחשפה הועדה לתכנית האתג"ר - תכנית הדרכת הורים ביתית וקבוצתית להורים לילדים בגן. מטרות התכנית הינה לקדם מוכנות הילדים במוסדות החינוך, קידום ההתפתחות השפתית-רגשית-מוטורית של הילד, ומימוש תפקיד ההורה כמחנך משמעותי עבור ילדו. תכנית האתג"ר פועלת בהצלחה זו השנה הרביעית. למדנו על הישגי ואתגרי התכנית, ועשייה מול הרשות. התכנית מופעלת על ידי מדור קהילה במתנ"ס.

 

התחלה טובה

תכנית "איתור במעונות" הפועלת במסגרת "התחלה טובה בבנימין" (תחום הגיל הרך של 360 - התכנית הלאומית), פועלת בכל מעונות בנימין כבר שלוש וחצי שנים. למעונות נכנס צוות מקצועי של קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ויועצת חינוכית לגיל הרך, המופעל על ידי היחידה להתפתחות הילד בבנימין. הצוות מאתר ילדים עם קשיים התפתחותיים שונים, ונותן הדרכה והכוונה להורים ולצוות המעון. בימים אלו מתחיל פיילוט של הדרכה במשפחתונים של "נאות מרגלית" באדם ותל ציון. האיתור והתצפיות יתקיימו על פי הצורך של מנהלות המשפחתונים ביחד עם ההורים. הצוות ייתן הדרכה לסיוע וקידום הילד, הפניה לאבחונים והכשרות לצוותים.

 

מרכזי למידה

השבוע נערכה ההשתלמות האחרונה של רכזי מרכזי הלמידה של מטה בנימין. מרכזי הלמידה מופעלים על ידי צוותים מקצועיים בתוך 33 בתי ספר בבנימין. הצוותים מלווים על ידי צוות הקב"סיות באגף חינוך. כדי לקבל את הסיוע בבית הספר נדרשו מנהלי ויועצות בתי הספר להגיע לוועדה רשותית בקיץ, ולהציג מיפוי של ילדי בית הספר עם צרכים ומענים. בוועדה ישבו נציגי וראשי החינוך, קב"סית ראשית, מנהל השירות הפסיכולוגי, נציג רווחה ונציגת תכנית 360.

מרכזי הלמידה פועלים במשך כל שנת הלימודים דרך אגף רווחה חינוכית ודרך התכנית הלאומית. בהשתלמויות מקבלים הרכזים הכשרה בנושאי שיטות הוראה ולקויות למידה. במפגש האחרון נהנו הרכזים מהרצאה מרתקת על קשיי קשב וריכוז, סיור בשילה הקדומה וארוחת צהריים מפנקת. תודות לליאור בן הרוש וחיה לוי ולכל הצוות המלווים את מרכזי הלמידה.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שירה כץ, התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, מטה בנימין, בית אל ומעלה אפרים