לאחר פגרת הקיץ החלה מחדש סדרה של מפגשים והשתלמויות למזכירים.

המפגש הראשון התקיים ביישוב מעלה לבונה - יעקב רייס המזכיר נתן לנו סקירה על היישוב, מאפייניו ואתגריו, וחשף אותנו לפרויקטים ייחודיים בפיתוח היישוב.

לאחר תקופה ארוכה נמצאת הקהילה ב"ה במעבר מעיסוק בהתמודדויות קהילתיות להשקעה בצמיחה וגדילה.

שמענו את יו"ר המזכירות מרב פישר, על תהליכי הצמחת הנהגה ביישוב בשנים האחרונות, תוך ניתוח של עקרונות שבונים הנהגה קהילתית בריאה.

למידת עמיתים פנימית התקיימה בנושא של כוחות בקהילה - "אי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם" - ומה קורה כשהכוחות מתנגשים ונוצרים מאבקים של כוח, אינטרסים או צרכים.

ימים כעין אלה הולכים להתקיים לאורך השנה, מתוך הבנה כי רב כוחה של קבוצת העמיתים, הן מצד הידע והניסיון המקצועי, והן מצד הקשר והתמיכה ההדדית להתמודדויות העולות בניהול היישובים.

מלבד מפגשים אלה יהיו ימים שבהם ייפגשו המזכירים עם מחלקות שונות במועצה על מנת לצלול לעומקם של נושאים מקצועיים נבחרים, ולהדק את הקשר ההדדי בין המטה לשטח.

ימים נוספים יועברו על ידי מנחים חיצוניים בנושאי ניהול צוות, קהילה, ומיומנויות מחשוב מתקדמות.

התוכניות למנהלי היישובים נבנות בחשיבה ובשיתוף ועד המזכירים הנבחר, הפועל לקידום נושאים משותפים בליווי מדור קהילה במתנ"ס.