ראש הממשלה, שלא מצא לנכון להגיע אלינו לבנימין בימים כתיקונם, הגיע סוף סוף ערב הבחירות. הוא אמנם היה כאן בניחומי אבלים ולוויות, אבל לביקור רשמי של ראש ממשלה במועצה האזורית הגדולה בישראל, רבת המשמעויות הלאומיות-היסטוריות-חינוכיות-תיירותיות, הנושקת לעיר הבירה ירושלים (ששמה כשמו), הוא עדיין לא הגיע.

אהרון אהרון

ובכל זאת הוא הגיע, גם אם בשל הבחירות. לגב ההר, ליישוב עלי, שעדיין אין לו תב"ע מאושרת. אחרי שבע שנים בקדנציה רציפה כראש ממשלה. "אני מקווה שזו הייתה סנונית שמבשרת את הבאות", אמר על כך אבי רואה, יו"ר המועצה.

 

הביקור כולו נסב על ציר הבחירות. נושאים משמעותיים שעלו בו – נהדפו או הוטו לכיוון הזה בלבד. גם אבי רואה, גם ראש המכינה הרב אלי סדן, דיברו איתו על סוגיית הבג"צים, על מחדל-אי-אימוץ דו"ח אדמונד לוי שגורר את המדינה להריסות מיותרות, ועל אי אמירות ברורות בסוגיות אלה. זה חשוב אמנם, הוא ענה, אבל אם אני לא אהיה ראש ממשלה, אפילו זה לא יהיה.

 

בבחירות כמו בבחירות, אנחנו מוצאים עצמנו שוב ושוב על שולחן הניתוחים, ולא פעם משמשים ככלי ניגוח, אומר אבי רואה, והרבה פעמים באופן לגמרי לא הוגן, אבל הפעם נדמה שהבחירות ירדו נמוך מתמיד.

התעסקות בנושאים שהם מתחת לכל רמה מעוררת געגועים אפילו לניגוחים נגדנו, כל עוד היו אידיאולוגיים.

 

דבר ההתיישבות

"אני שומע יותר ויותר קולות ביישובים שלנו שאומרים – 'אין למי להצביע', 'כולם אותו הדבר', 'הרי את כל הוויתורים עשה הליכוד'", ממשיך אבי רואה. "מבלי לקרוא להצביע למפלגה ספציפית, חשוב שנאמר את דבר ההתיישבות בקלפי. אי אפשר שלא לבחון איזה מפלגות פגעו פגיעה הרסנית-ערכית-שורשית במהות מקומו של עם ישראל בארץ ישראל, בזכותנו על הארץ. חשוב לי לצאת בקריאה – לקום ולהצביע, כל אחד למי שהוא מאמין, ואני מקווה שבע"ה רוח ההתיישבות וההתעסקות בנושאים ערכיים, ולא בסוגיות בשוליים, הם שיובילו בסופו של דבר את הבחירות האלה, ויביאו להרכבת ממשלה שתעסוק בנושאים החשובים.

 

"וכמו שאני אומר תמיד", מוסיף רואה, "אנחנו צריכים להשתדל, ויחד עם זה אנחנו מאמינים שיש מי שמכוון את הדברים, ודאי שברמה הלאומית, ונקווה שהרצון שלנו יתחבר למה שמתכננים לנו מלמעלה".