רוב התושבים והמטיילים באזור חורש ירון שבגוש טלמונים אינם יודעים שהמקום נקרא על שם החייל ירון חן הי"ד מירושלים, שנחטף ונרצח לפני 22 שנה. משפחתו, הכואבת את חוסר המודעות, מבקשת להזכיר

עדי סוקלובר ומשפחת חן

לפני 22 שנה, ביום חמישי, ח"י מנחם אב תשנ"ג (1993), נקטעו חייו המיוחדים של החייל ירון חן הי"ד.

כאשר היה בדרכו הביתה לשבת – נחטף, נרצח ונשרף על ידי מחבלים בני עוולה לאחר מאבק ממושך, במהלכו הצליח לדרוך את הנשק ואף לירות באחד מהם.

לאחר שנתפסו רוצחיו (ששוחררו לא מכבר בעסקת שליט), סיפרו כי תכננו פיגוע המוני ולבסוף החליטו לחטוף חייל. ועוד הוסיפו, שהחייל נאבק והיה כל כך חזק שהחליטו להורגו.

ירון החזיר את נשמתו הטהורה והמיוחדת לבורא עולם בצורה שביטאה את חייו; חיים מלאי אהבת העם, אהבת התורה ואהבת הארץ.

כתב רב שספד לו: "רק כך התאים לירון למות, בעוצמה הזאת, בקדושה הזאת, בענווה הזו, במסירות הנפש הזאת - לכלל ישראל, לארץ ישראל. ירון מת על קידוש ה' – וכך בדיוק הוא חי. ירון חי באהבת ארץ ישראל תמימה כל כך, וכך בדיוק הוא מת".

בפשטות ובצניעות האופייניים לירון, גילינו לאחר מותו מעשים רבים שעשה ולא ידענו עליהם. חבריו סיפרו שירון אמר להם ברגעים של גילוי נפש: "הדבר שאני הכי רוצה זה למות על קידוש ה' ולמלא את ייעודי בעולם".

חבר אחר כתב: "מירון למדתי כיצד חיים את השורה הפותחת את ספר 'מסילת ישרים':

'יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מגמתו ומבטו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו'. ירון היה דוגמא חיה לשיעור גדול זה שלימדנו הרמח"ל".

צר המקום מלהכיל מה שיש לומר. הנקודה השוזרת את הזיכרונות היא שירון פעל מתוך אמת פנימית ומסירות, ללא כל חישובים חיצוניים, ואמונתו וערכיו לא נשארו בגדר סיסמאות אלא עברו לידי מעשה, בחיוך הגדול, בשמחת חייו ובחיבורו לכל המגוון המרכיב את עם ישראל.

ירון השאיר חותם בכל מי שפגש. דמותו ממשיכה לגעת בלב רבים, גם באלה שהכירוהו רק דרך סיפורים.

מספר שנים לאחר מותו החליטה קבוצת חברים להנציח את ירון בצורה האופיינית לו ביותר - הקמת יישוב בארץ ישראל. כך הוקם "חורש ירון" על שמו של אהובנו; אוהב הארץ, אשר דמו התערבב ברגבי אדמתה. בחייו ובמותו. ארץ אהבתו – שבמסירות נפש עשה כל שביכולתו להילחם עליה, להגן, ולבסוף להקריב את חייו למענה.

היישוב "חורש ירון" לא הצליח להפוך ליישוב קבע כמתוכנן, מסיבות טכניות שונות, והמקום הפך ליישוב-מעבר, ועבר גלגולים שונים.

לפני שנה, רצח הנערים החזיר אותנו – משפחתו וחבריו של ירון - 21 שנים אחורה.

הרבה פרטים דומים: החטיפה ביום חמישי, עלייה לטרמפ בדרך הביתה לשבת, המאבק להישאר בחיים, הרצח המידי, הרכב השרוף, היריות ברכב, המשקפיים שנמצאו בשטח.

אצלנו - 12 שעות של חרדה וחוסר ודאות עד למציאת הגופה; וכאן - 18 ימים מורטי עצבים.

הדמיון הרב העלה שוב את המקרה של ירון למודעות.

במהלך שנה זו הופתענו לשמוע כי רבים העוברים ומטיילים באזור חורש ירון, ואולי אף גרים בסביבה – אינם יודעים על שם מי נקרא המקום.

פנו אלינו אנשים שעברו באזור הדרכה, ולא נאמר בה אפילו משפט קצר המזכיר כי חורש ירון קרוי על שם החייל ירון חן הי"ד. אב שכול שנכח באחת מההדרכות שאל את המדריך - האם הוא יודע על שם מי נקרא חורש ירון? הלה השיב שאין לו מושג.

מיותר לציין כמה כאב לנו הדבר וצבט את לבנו.

אין זה משנה מה הגלגולים שעבר חורש ירון ומה ייעודו היום. חורש ירון – קיים ויהיה קיים לעולם, אף שלא הפך ליישוב קבע. מי כמונו וכמוכם, אוהבי ארץ ישראל השלמה ומוסרי הנפש למענה, חיים בתודעה שאין דבר כזה יישוב שנמחק ונישא עם הרוח. בוודאי כאשר מדובר במקום הקרוי על שם חייל בצבא הגנה לישראל.

אין ספק בלבנו שהדברים נעשו בתום לב, אך חשוב היה לנו, בתור התחלה, להעלות את הדברים למודעות הציבור, ובראש ובראשונה לתושבי האזור, שיידעו שחורש ירון קרוי על שם החייל ירון חן הי"ד, שהקריב עצמו למען העם והארץ, ועל כולנו לתת את הכבוד הראוי לו - בהנצחה, בזיכרון ובהפחת חיים במה שכן קיים בשטח.

יהי רצון שירון וכל קדושי עליון יעמדו עם כל אישי ישראל בתפילה – ועינינו עוד תחזינה בשוב ה' לציון. במהרה.