פרסומת

דלג לתוכן העמוד
צילום: גידי שרון

חנוכה נראה לכם רחוק? לא עבור תושבי עמונה, שבג"ץ פסק שעד אז יפונו מבתיהם, והמאבק שפתחו בו נמצא בעיצומו. כדי להביא את הסוגיה לפתרון, אומר ראש המועצה, נדרש אומץ לנקוט מהלכים לא מקובלים

חרב ההריסה המונפת על עמונה הולכת ומתקרבת לצווארה. בג"ץ הכריע כי עד חנוכה הקרוב היישוב כולו יפונה. הקמפיין שבו פתחו תושבי היישוב במאבקם נגד הגזירה בולט ובועט. "תושבי עמונה הכריזו שהם לא מוכנים לקבל כפשוטו את החלטת בג"ץ לפנות את כל היישוב", אומר אבי רואה, "ואנחנו כמועצה תומכים בעמדתם להיאבק – מהטעם הפשוט שלדאבוננו אנחנו שוב עומדים בפני הסיטואציה הלא הגיונית של פינוי משפחות יהודיות מביתן – כפי שהיה בגירוש מגוש קטיף, ובהמשך בהריסת הבתים בעמונה ואחר כך במגרון ובמקומות אחרים. נכון שהכל נעשה על פי פסיקת בג"ץ, ועדיין לא נכון שיהודים ייצאו מבתיהם כי בג"ץ פסק. אין ספק שצריך להישמע קול זעקה נגד המהלך הזה. כך פוסק בג"ץ, אך בכל המקרים שכך פסק ניתן היה למצוא פתרונות חוקיים אחרים שיאפשרו את המשך קיומו של היישוב, ובג"ץ לא בחר בהם.

 

"המאבק יהיה כמובן בגבולות האפשר והמותר. אנחנו חושבים שלא נכון ומתנגדים עקרונית למאבק ללא גבולות. הבהרנו את עמדתנו לאנשי עמונה. אני מודע לכך שיש ביישוב גם קולות אחרים, שאומרים שהכל מותר במאבק הזה, אבל אני חושב שהרוב שם בכל זאת יידעו לשמור על דרך מאבק שעם ישראל יוכל להזדהות אתה, שלא ייצא שכרם בהפסדם. ואני משוכנע שאכן זה מה שיהיה.

 

"הייתי בעמונה באסיפת חברים, אני מדבר תכופות עם המזכירות ועם מטה המאבק. אמרנו את דעתנו ולא הסתרנו. באותה נשימה, חובה עלינו כמועצה ועלי כעומד בראשה לדאוג ליום שאחרי, לאפשרות שלא יהיה שינוי משמעותי והמשפחות בסופו של דבר יפונו. יש לנו חובה לדאוג למי שירצה, שיהיה לו מקום להשתכן, כפי שהיה במגרון, גבעת אסף ומקומות נוספים. גם את האמירה הזאת שמעו מפינו תושבי עמונה, למרות שחלקם טוענים שהמהלכים הללו פוגעים במאבק, כי עצם הידיעה שלוקחים בחשבון שהמאבק ייכשל ומכינים אתר חלופי - מחלישה את המאבק. ושוב אני חושב שזו חובתי, כי ביום שאחרי כל משפחה תצטרך להתמודד עם מצב חדש, וכל המשפחות שם יהיו באותה סיטואציה, בלי יכולת תמיכה קהילתית, שאם תהיה – תהיה מזערית. לכן אנחנו חייבים להיות חזק בתמונה ולתת מענים, הן במישור הפיזי - מגורים חלופיים, והעם במישור הנפשי – לדאוג לפסיכולוגיים ועובדים סוציאליים ומענה למערך החינוך לילדים. זו אחריותנו.

 

"אני מקווה שהמאבק והזעקה של אנשי עמונה, כמו קריאת הרבנים לקראת יום העצמאות ושאר המהלכים – תמצא נתיב שיאפשר את הסדרתה", אומר רואה. "אך הנתיב הזה יתאפשר אך ורק אם ממשלת ישראל – ראש הממשלה והשרים בתוכה – יקחו אחריות לבצע צעדים שאפשריים על פי חוק אך נחשבים כלא מקובלים. אך בוודאי שהם מוצדקים כדי למנוע את הוצאת המשפחות מבתיהן והריסת יישוב שלם. אני מקווה שיימצאו אנשים בממשלה שיגידו: עד כאן. גם אם פירוש הדבר לשוב לבג"ץ. יש סיכוי לפתרון שמבוסס על מתווה לא מקובל, שלא פעלו על פיו עד כה, אך הוא אפשרי מבחינה חוקית. ואם הוא יכול למנוע תמונות קשות של הוצאת משפחות על ילדיהן ומיטלטליהן מביתם – זה מאמץ שווה, גם אם הוא שובר נורמות בתחום המשפט. אין ספק שלכך צריך אומץ. הסיכוי קלוש, אך לימדונו שגם אם חרב מונחת על צווארך, אל תתייאש".