בסיור מנכ"ל - מנהלים ביישובי דולב-טלמונים שמחו מנהלי המועצה לראות גוש יישובים עוצמתי בשיא פריחתו. תכניות לבניית מרקם תרבות אזורי ומתחם תיירות מרכזי כבר יצאו לדרך

סיור מנכ"ל – מנהלים שני התקיים לאחרונה בגוש דולב-טלמונים. קדם לו סיור דומה ביישובי גוש שילה, במטרה לרדת לשטח, לראות בעיניים את הסוגיות העיקריות שעומדות בראש סדר יומם של היישובים, להכיר את הדמויות הפועלות – הן ביישובים והן את אנשי המועצה ליישובים, ולקדם היכרות של המחלוקת השונות עם העשייה של המחלקות האחרות ביישובים אלה.

 

הסיור התחיל בטלמון, המשיך בדולב, ומשם לחרשה, נריה וכרם רעים. מנהלי המועצה שמחו לראות גוש יישובים עוצמתי, במלוא תנופת הפיתוח והבנייה, שמקיים יוזמות חינוכיות וחברתיות מרשימות ושיודע לבסס תשתית של שיתופי פעולה גושיים שמייעלים את ההתנהלות של היישובים. גם הפרויקטים שבהם משקיעה המועצה ביישובים נמצאים בתנופה – טיילת בין טלמון לנריה, שבילי אופניים ושיקום מעיינות ואתרי תיירות, תצפית מרהיבה בחרשה, גני משחקים בנוה טלמון ובנריה, פרויקטים של מצלמות ביטחון במאות אלפי שקלים, העתקות קרוואנים לצורך בינוי, כיתות מעון ומגרש כדורסל בדולב ועוד. מאמץ רב מושקע גם בשיפור מערך הכבישים באזור. המועצה מעורבת גם בהתייעלות פרויקטים של בינוי ביישובים, בעיקר במיקסום הממשק שבין היישוב ליזמים ולקבלנים, כדי לוודא שהבינוי נעשה בהתאם לסטנדרטים והתושבים לא יקבלו פחות משהובטח.

 

ומה עוד בתכנון? בימים אלה מתגבשת תכנית לבניית מרקם תרבות אזורי גושי, כולל קונסרבטוריום וחדרי חוגים, ולידו מתחם ספורט אזורי. באזור קפה "בד בבד" בחורש ירון מתוכנן לקום מתחם תיירותי שיהווה עוגן מרכזי לתיירות באזור. התב"ע כבר הוגשה ונמצאת בתהליך. בצומת דולב-טלמונים מתוכנן סכר שיאגור מי שטפונות – תכנון כבר החל והתקציב עומד על כמיליון שקלים.

 

השתתפו בסיור: הנהגת המועצה, מנהלי אגפים ומחלקות במועצה והנהגות היישובים – חברי מליאה, חברי ועדים, מזכירים ובעלי תפקידים. "בתום הסיור נשלח משוב לכל המשתתפים", אומר מעוז ביגון, מנכ"ל המועצה, שיזם והוביל את הסיור, "ובעקבותיו נפיק לקחים לקראת הסיורים הבאים בעוד ועוד יישובים".