מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
יהודה אליהו מנכ"ל המועצה 02-9977105 yehudae@binyamin.org.il
ליאת עטיה מנהלת לשכת מנכ"ל 02-9977105 lishka2@binyamin.org.il
טליה ארליך מנהלת מדור ישובים 02-9700682 talyae@binyamin.org.il

אחריות המחלקה 

 

על מנכ"ל המועצה מוטלת האחריות הכוללת על הפעילות השוטפת של המועצה, באמצעות מנהלי המחלקות. אחריות זו כוללת:

 1. אחריות על הפעילות התקינה של  מחלקות המועצה - תיאום, פיקוח ובקרה.
 2. אחריות על הפעלת המנגנון המורחב של המועצה, כולל כוח אדם, שכר וציוד.
 3. אחריות על הפעילות התקינה של מליאת המועצה והוועדות
 4. אחריות על הטיפול בפניות הציבור
 5. אחריות על פרויקטים מיוחדים..

 

חוק חופש המידע:

 

חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

ממונה על חוק חופש המידע: מנכ"ל המועצה מר יהודה אליהו.

 • האחראית על העמדת מידע לרשות הציבור –  דנית יזדי 02-9977132
   
 • אזרח המבקש לקבל מידע מהמועצה האזורית המטה בנימין עפ"י חוק חופש המידע, עליו לפנות אל:
   
  • בכתב : דנית יזדי מנהלת מחלקת מכרזים וסיוע משפטי מועצה אזורית מטה בנימין, אזור התעשייה שער בנימין.
    
  • בטלפון : 02-997713
  • בדוא"ל danit1@binyamin.org.il   

תשלום אגרות:

לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף קבלה המעידה על תשלום אגרה ע"ס 20 ₪ לזכות חשבון המועצה. פרוט באשר לאגרות מופיע בטופס הבקשה / בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999.

זמן הענות:

עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

הגשת ערעור:

אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה, תוך 45 יום מקבלת ההודעה

לחוקי עזר של המועצה לחצו כאן

לטופס בקשה לקבלת מידע, תקנות ואגרות לחצו כאן