סוגי סיוע לתלמידים בחינוך הרגיל:

1.סיוע דיפרנציאלי

2. סיוע רפואי

 

סיוע רפואי:

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים.

בנוסף למטרת הסיוע העיקרית שהיא ביצוע טיפולים פולשניים ופעולות נוספות הסיוע מהווה אמצעי לחינוך ולתמיכה בתלמיד לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי. סיוע זה מתלווה לאחריות ההורים בחינוך לעצמאות בטיפול, לצוות המרפאה המטפלת ולתמיכת הצוות החינוכי.

 

הסיוע יינתן על פי הקריטריונים הבאים:

א. קריטריונים להקצאת סייעת רפואית לתלמיד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה. תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית , תישקל זכאותו תוך התייחסות לגילו ולדרישה לעצמאותו בטיפול:

1.מתן חמצן

2.שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום

3.צנתור שלפוחית השתן

4.הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום

5.ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין

ב. קריטריונים להקצאת סייעת רפואית לתלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית של רופא מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג ילדים וכד'). בשל שינויים במצב הרפואי של התלמיד חוות הדעת של הרופא המומחה צריכה להיות מעודכנת בטווח שלא יעלה על 6 חודשים מיום הגשת הבקשה.

להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:

אלרגיה המוגדרת מפורשות במסמך הרפואי כמסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד

אפילפסיה כללית - (GTC) ,אפילפסיה מיוקלונית שלא מאוזנת, כלומר יותר מ- 2 התקפים בחודש, מטרת הסיוע היא להשגחה למניעת נפילה.

 

הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר(המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).

סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית, כמו לאחר השתלת קוצב לב.

הגשת הבקשה ובירור הזכאות

לצורך בדיקת הזכאות יש  לפנות לשגית מזרחי – רכזת הסייעות
למייל  sagitmi@binyamin.org.ilולצרף את המסמכים הרפואיים.  
בקשות חדשות  ניתן להגיש עד לתחילת חודש מאי במקרים חריגים ניתן יהיה להגיש בקשות גם באמצע השנה.

סיוע דיפרנציאלי:

תלמיד מגיל 3 שלומד במסגרת החינוך הרגיל – במוסד מוכר ובעלי לקות מורכבת רשאים להגיש בקשה לבדיקת זכאות להקצאת סייעת מלווה.

זכאות לתמיכה של סייעת במסגרת תוכנית השילוב נקבעת על-פי סוג הלקות

של התלמיד ורמת התפקוד של התלמיד.

סוגי הלקויות שבגינן אפשר לאשר תמיכה של סייעת הן:

  1. שיתוק מוחין (CP) ונכות פיזית קשה
  2. עיוורון או לקות ראיה
  3. אוטיזם
  4. פיגור בינוני
  5. הפרעה נפשית
  6. תסמונות ומחלות נדירות המחייבות השגחה מתמדת.

משרד החינוך הגדיר ארבע רמות תפקוד של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

המשולבים בחינוך הרגיל; הזכאות לתמיכה של סייעת נקבעת בהתאם לתיאור המפורט של

המאפיינים הרלוונטיים ללקות מסוימת בכל אחת מרמות התפקוד. בהמשך לכך, נקבע טווח

מוגדר של שעות סיוע שיוקצו בכל רמת תפקוד, כמפורט להלן:

 

 רמת תפקוד א' (רמת התפקוד שבה מידת העצמאות רבה יחסית) – עד 7 שעות סיוע שבועיות.

 רמת תפקוד ב' – 8–15 שעות סיוע שבועיות.

 רמת תפקוד ג' – 16–23 שעות סיוע שבועיות.

 רמת תפקוד ד'– 24–30 שעות סיוע שבועיות.

 

העסקת הסייעת הינה באחריות הרשות המקומית בה מתגוררת המשפחה.‏

הזכאות לתמיכה של סייעת נבדקת מחדש בכל שנת לימודים.‏