תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע רפואי במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות. הרשויות המקומיות אחראיות להסדרת הליך הגשת הבקשה בשם התלמידים העונים על הקריטריונים ולהעסקת סייעת או מלווה למטרות טיפוליות לתלמידים בחינוך הרגיל.

הבקשה תוגש רק באמצעות הרשות המקומית במערכת המקוונת בלבד. ניתן להגיש את הבקשה עבור כל תלמיד העומד בקריטריונים המזכים אותו בסיוע.

התלמיד זכאי לסיוע רפואי אם במסמך הרפואי הוגדר כי נדרש סיוע באחת מהפעולות/המצבים הרפואיים הבאים:

  • מתן חמצן.
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום.
  • צנתור שלפוחית השתן.
  • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.
  • הזנה דרך זונדה או גסטרוסטום
  • אפילפסיה שאינה ניתנת לאיזון תרפותי
  • לאחר השתלת איברים או קוצב לב
  • הפרעות קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר
  • אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

 

על ההורים לשלוח מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה לדוא"ל asnatb@binyamin.org.il בצירוף צילום ת.ז עם ספח ומספר טלפון לצורך יצירת קשר.

יש לוודא כי במסמך מוטבע תאריך של לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה מרופא מומחה בתחום מחלת התלמיד, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

המערכת תיפתח להגשת בקשות חדשות לשנה"ל תשפ"ב בתאריכים הבאים: 5.4.21 - 11.7.21, 2.7.21 - 31.8.21, 15.12.21 - 31.12.21.

הבקשה מוגשת לוועדה לסייעות רפואיות ולאחר דיון בבקשת הסיוע, תקבל הוועדה החלטה שתכלול את תשובתה ואת המלצתה בנוגע לבקשת הסיוע וכן את היקפו ומהותו של הסיוע.

על מנת להיערך ולקבל תשובות לפני תחילת הלימודים, מומלץ לשלוח את המסמכים בהקדם!


לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר בטלפון: 02-9977195 או בדוא"ל asnatb@binyamin.org.il