פרטי המתלונן

עו"ד המתלונן בשם לקוחו

האם הנך עו"ד המתלונן בשם לקוחו?

פניה מעו"ד ללא ייפוי כוח מהמלין לא תטופל

פרטי התלונה

האם העניין הובא בפני בית המשפט? (חובה) שדה חובה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנאוה רוזנבלום מבקרת המועצה בטלפון: 02-9977267 או בכתובת navar@binyamin.org.il