טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

פרטי המתלונן

עו"ד המתלונן בשם לקוחו

האם הנך עו"ד המתלונן בשם לקוחו?
פניה מעו"ד ללא ייפוי כוח מהמלין לא תטופל

פרטי התלונה

האם העניין הובא בפני בית המשפט? * שדה חובה