פרסום לידיעת הציבור של צו הארנונה לשנת 2022 ( מועצה + וועדים מקומיים):

פרסום לידיעת הציבור של טיוטת צו הארנונה של המועצה לשנת 2021 (מועצה+וועדים מקומיים):

צווי ארנונה משנים קודמות: