קבלת הטופס מותנית בכך שהנך רשום/רשומה במשרד הפנים כתושב בנימין.

אישור תושב לצורך שינוי כתובת במשרד הפנים ניתן לקבל אך ורק במזכירות הישוב.