טופס זה משמש כהצהרה על:

1. אובדן / גניבה / מות הכלב חלילה – יש למלא את הפרטים ולרשום את ההצהרה בהערות.
2. בקשה לדחיית חיסון עקב מצבו הרפואי. - יש לצרף מסמך חתום ע"י רופא ווטרינר ומסמכים נלווים. 
3. בקשה לשינוי סכום האגרה עקב עיקור / סירוס – יש לצרף מסמך חתום ע"י רופא ווטרינר.  
4. עדכון פרטים – צירוף אסמכתא לתשלום האגרה / חיסון בעל החיים, החלפת כתובת מגורים, דוא"ל, מספר טלפון וכו' . יש לרשום בהערות את מה שצריך לשנות בכרטיס . 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון:  02-9700610 או בכתובת vtb106@binyamin.org.il