1
פרטי המבקש
2
פרטי הכלב
3
הצהרת המבקש

[*ניתן לבקש רישיון גם עבור חתול]

פרטי המבקש

יש לציין רחוב ומספר

 

 

פרטי הכלב

מין (חובה) שדה חובה

מעוקר/מסורס (חובה) שדה חובה

באם הכלב מסורס/מעוקר הנך חייב באישור סירוס/עיקור!

כלב נחייה

אם אין ברשותך מס' שבב מכל סיבה שהיא אנא ציין/י זאת בהערות

אנא בחר/י (חובה) שדה חובה

האם הכלב הוגדר כמסוכן (חובה) שדה חובה

אישור סירוס/עיקור לכלב מסוכן

 

תנאים להחזקת כלב מסוכן – הודעה לבעלים:
  • החזקת כלב מסוכן ברשות הפרט חייבת להיות באופן שלא יוכל לצאת מהמתחם הסגור, תוך הצבת שלטי אזהרה, ושימת זמם בכל מקרה שיש בסביבה אדם מתחת לגיל 16.
  • החזקת כלב מסוכן ברשות הרבים הוגבלה לידי אדם בוגר מגיל 18.
  • הכלב חייב להיות מוחזק ברצועה שאורכה לא יעלה על שני מטרים, ושפיו חסום בזמם.
  • לפי החוק הארצי מגדלי כלב מסוכן / מעורב עם גזע מסוכן חייבים לדאוג לעיקור/סירוס הכלב מרגע שמלאו לו/ה שישה חודשים ולעדכן זאת את מחלקת ווטרינריה.

 

הצהרות המבקש

הצהרת מבקש א. אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי בסעיפים 1 ו- 2 לעיל נכונים ומדוייקים. ב. הורשעתי / לא הורשעתי בעברות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או לפי סעיפים 338 (6) ו- 451 לחוק עונשין, התשל"ז-1977. (סעיף התעללות בבע"ח). אני נותן בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן-חוק המרשם) שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לעניין עבירות כאמור בסעיף זה. ג. מצהיר בזה שלמיטב ידיעתי כלבי לא נשך אדם במהלך עשרת הימים האחרונים. ד. מבקש שהורשע יפרט את פרטי ההרשעה. אין צורך להצהיר על הרשעות שהתיישנו לפי חוק המרשם. (חובה) שדה חובה

הצהרת המבקש על גידול הכלב בהתאם לתנאים הרשומים בתקנות צער בעלי חיים >>
אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

הצהרות על התנאים כשהכלב קשור בחצר: (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

לידיעתך- על פי החוק על בעלי הכלב לעדכן את המועצה בכל שינוי במצבו או בהחזקתו של הכלב תוך 7 ימים מיום השינוי בטופס המצורף

 

שימו לב שאכן מילאתם וצירפתם את כל הפרטים והמסמכים הנחוצים על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מזכירת מחלקת וטרינריה בטלפון:  02-9700610 או בפנייה מקוונת