פרטים אישיים של ממלא הטופס

פרטי העסק

פרטי הנכס

מומלץ למלא מספר נכס. דוגמאות למבנה של מספר נכס: 44530/2 44530/1/2 1120070000

זיקה לנכס

האם הנך
האם הנך * שדה חובה
פעולה מבוקשת -
פעולה מבוקשת

אפשרות להוספת קבצים

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הגבייה 02-6492929