החלפת מחזיקים תיעשה מיום הדיווח והלאה ולא מיום חתימת החוזה. אנא הקפידו להעביר את החוזה בסמוך ליום חתימתו.
על החוזה להיות לתקופה של 12 חודשים רצופים ומעלה ועם פרטי תעודת הזהות של השוכרים.  
 
שימו לב - לא יתקבלו בקשות לחילופי מחזיקים באמצעות דוא"ל. 
פרטי מגיש הבקשה

פרטי הבקשה

 

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הגבייה 02-6492929 בימים א-ה בין השעות 8:00-15:30.