דלג לתוכן העמוד

 

שם הטופס קטגוריה נושא טופס מקוון הדפסת קובץ
טופס בקשה לאישור תושב ארנונה אישורים
טופס עדכון פרטי צרכן מים גבייה
טופס בקשה להפרדת יחידות בנכס ארנונה אישורים
הודעה על עדכון גודל נכס לארנונה ארנונה
בקשה ללימודים בבית ספר בבנימין, שאינו באזור רישום חינוך אישור לימודי חוץ
בקשת לקבלת החלטות ועדות זכאות ואפיון חינוך מיוחד
הסכמת הורים להתערבות פסיכולוגית לבנם או בתם שירות פסיכולוגי חינוכי
בקשה לקבלת מידע מהשירות הפסיכולוגי שירות פסיכולוגי חינוכי
טופס בקשה לקבלת מידע - לפי חוק חופש המידע התשנ"ח (1998) חופש המידע
בקשה להנחה מארנונה בגין נכס ריק או נכס שאינו ראוי למגורים ארנונה הנחות
הגשת בקשה לקבלת תמיכה תמיכות לעמותות
שאלון ילדים ומתבגרים מרכז משפחה מרכז חוסן - גוונים
שאלון מבוגרים מרכז משפחה מרכז חוסן - גוונים
שאלון מתבגרים וילדים מרכז משפחה בשלוחה בנילי מרכז חוסן - גוונים
שאלון לטיפול חוזר בשלוחה בנילי מרכז חוסן - גוונים
שאלון מבוגרים מרכז משפחה בשלוחה בנילי מרכז חוסן - גוונים
שאלון לטיפול חוזר מרכז חוסן - גוונים
טופס בקשה לחילופי מחזיקים בנכס - תושבים ארנונה חילופי מחזיקים
גיליון דיווח לעו"ס לחוק נוער שירותים חברתיים
הגשת מועמדות למשרת סייעת חינוך מיוחד
טופס היתכנות לקיום עסק רישוי עסקים
בקשה לתיק מידע/ מפת מדידה הנדסה רישוי בניה
קליטת תושבים חדשים לשיבוץ בחינוך מיוחד חינוך מיוחד
בקשה לאישור לימודים בגן חינוך
טופס הפנייה למתנדב שירותים חברתיים יחידה להתנדבות
טופס אישור הורים (למתנדב מתחת לגיל 18) שירותים חברתיים יחידה להתנדבות
בנימין זה העסק שלנו קידום עסקים
טופס עדכון פרטים ארנונה ארנונה
בקשה ע"פ נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה הקצאות
טופס בקשה לשינוי מען בספח תעודת זהות משרד הפנים
ביטול רישום - חינוך מיוחד חינוך מיוחד
בקשה לרישום תלמיד תושב חוץ / תלמיד שעתיד לעבור לבנימין חינוך אישור לימודי חוץ
הגשת בקשה להנגשת מוסדות חינוך – נגישות ראיה/שמע חינוך
אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות חינוך מיוחד
בקשת הורים להנגשה טכנולוגית - לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע"ח 2018 חינוך מיוחד
טופס בקשה לשינוי סטאטוס מצב משפחתי משרד הפנים
טופס בקשה לרישום נולד בספח תעודת זהות משרד הפנים
בקשה לקבלת תכנית בנייה - תושב הנדסה רישוי בניה
טופס בקשה לחילופי מחזיקים בנכס - עסקים ארנונה חילופי מחזיקים
הגשת בקשה לתעודת כשרות המועצה הדתית
בקשה לפתיחת תיק נישואין המועצה הדתית
טופס בחירת הורים את סוג המסגרת בה ילמד התלמיד/ה חינוך מיוחד
שאלון פניה מערך בריאות הנפש – קופת חולים כללית מרכז חוסן - גוונים
דוח תפקודי לעולים לכיתה ט' חינוך מיוחד
דוח תפקודי לעולים לכיתה ז' חינוך מיוחד
דוח תפקודי לעולים לכיתה א' חינוך מיוחד
בקשה לקבלת תכניות בהליך רישוי - אדריכלים הנדסה רישוי בניה
פתיחת בקשה להליך טופס 4 - יזמים/ תעשייה/ מבני ציבור הנדסה טופס 4
פתיחת בקשה להליך טופס 4 - לתושב הנדסה טופס 4
בקשה לקבלת זכויות בנייה הנדסה רישוי בניה
פנייה למרכז גישור - מטה בנימין יישובים ופיתוח קהילתי
טופס בקשה להישפט אכיפה וסיוע משפטי
פנייה למרכז גישור - מטה בנימין שירותים חברתיים
גיוס מתנדבים לזמני חירום שירותים חברתיים יחידה להתנדבות
בקשה לביטול קנס אכיפה וסיוע משפטי
פניית מועמד לגנים ולכיתות א' שלא הצליח להירשם חינוך הרשמה
בקשה להדלגה חינוך הרשמה
בקשת הורים לשינוי מוסד חינוכי חינוך מיוחד
בקשת שיבוץ לקליטת תלמיד חינוך מיוחד ברשות מטה בנימין חינוך מיוחד
בקשה להשגה (ערעור) על החלטת ועדה ממלכתי וממלכתי דתי חינוך מיוחד
בקשה להשגה (ערעור) על החלטת ועדה חרדי חינוך מיוחד
העברת תלמיד לשיבוץ ברשות אחרת חינוך מיוחד
ערעור על שיבוץ - חינוך מיוחד חינוך מיוחד
בקשה לפתיחת הפנייה לוועדת זכאות ואפיון - ילדים בגילאי מעון חינוך מיוחד
הגשת בקשה לוועדה רפואית חינוך מיוחד
בקשה לחילופי מחזיקים בנכס - למילוי ע"י מזכירות היישוב בלבד ארנונה חילופי מחזיקים
בקשה להנחה מארנונה בגין נכס ריק או נכס שאינו ראוי למגורים ארנונה הנחות
בקשה לחילופי מחזיקים בנכס למילוי ע"י קבלנים וחברות בניה ארנונה חילופי מחזיקים
בקשה לאישור טיול או נסיעה מנהלתית בגזרת בנימין ביטחון
הצטרפות לסיירת תיקונים שירותים חברתיים יחידה להתנדבות
פנייה למחלקת תכנון בנושא פרצלציה הנדסה תשתיות
פנייה להגשת בקשה לתשתית - לאנשי מקצוע הנדסה תשתיות
שאלון הפנייה לוועדת זכאות ואפיון לתלמידים בגן חינוך מיוחד
ויתור סודיות חינוך מיוחד
התנגדות לתב"ע הנדסה תב"ע
התנגדות לבקשת היתר הנדסה רישוי בניה
בקשה לקבלת תכניות מבני ציבור - עבור מזכירי יישוב בלבד הנדסה רישוי בניה
בקשה לקבלת עזרים לתכנית (תב"ע) הנדסה תב"ע
בקשה לביטול קנס רישוי עסקים
הגשת תכנית (תב"ע) הנדסה תב"ע
הגשת מועמדות למשרת סייעת בגני ילדים חינוך
פניות הציבור פניות הציבור
פנייה להגשת תכנית בינוי למגרש ציבורי הנדסה שטחים ציבוריים
פנייה להגשת תכנית איחוד וחלוקה הנדסה שטחים ציבוריים
פנייה להגשת חלוקה אנליטית לתכנית (תב"ע) הנדסה תב"ע
בקשה להנחה מארנונה בגין נכס ריק/ בשיפוצים - עסקים ארנונה הנחות
פנייה להגשת העמדה בשטח ציבורי הנדסה שטחים ציבוריים
בקשה לשחרור כלב משוטט מהסגר וטרינריה
בקשה למתן פטור מעיקור / סירוס מסיבה בריאותית וטרינריה בקשה לפטור
רישום עולה חדש יישובים ופיתוח קהילתי
הצהרה/ עדכון פרטים וטרינריה וטרינריה
הנחות חוק ארנונה ארנונה הנחות
בקשה להוצאת רישיון עסק רישוי עסקים
בקשת היתר לשימוש במרחב הציבורי רישוי עסקים
טופס בקשה להנחה בארנונה ארנונה הנחות
בקשה לרישיון לכלב חדש/לא במערכת וטרינריה רישיון לכלב
העברת בעלות על כלב וטרינריה רישיון לכלב
טופס בקשה לאירוע המוני רישוי עסקים
לתשלומים ומידע על הכלב במרחב האישי וטרינריה
ביטול רישום יסודי ועל יסודי חינוך הרשמה
בקשה לביטול קנס וטרינריה
החזרי נסיעות חינוך
ויתור על בעל חיים וטרינריה
ביטול רישום גנים חינוך הרשמה
פטור עקב היותו של הכלב טהור גזע וטרינריה בקשה לפטור
בקשה לדחיית חיסון כלבת מסיבה בריאותית וטרינריה
טופס פניה לאגף לשירותים חברתיים שירותים חברתיים
בקשה להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה וטרינריה בקשה להיתר
טופס הצהרה שירותים חברתיים
בקשה להיתר החזקת חיות משק בשטח פרטי/ ציבורי וטרינריה בקשה להיתר
בקשה להיתר החזקת כלב מגזע מסוכן בתנאים ע"פ חוק וטרינריה בקשה להיתר
בקשה להיתר החזקת כלב בתנאים ע"פ החוק וטרינריה בקשה להיתר
לוח חופשות תש"פ
טופס פניה לקצין ביקור סדיר – פניית הורה חינוך קצין ביקור סדיר
טופס פניה לקצין ביקור סדיר – פניית יועץ בית הספר חינוך קצין ביקור סדיר
נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רשיון מוגדלת וטרינריה בקשה לפטור
הוראת קבע לארנונה - כרטיס אשראי ארנונה הוראת קבע
טופס בקשה להנחה זמנית במעון - להורים עם 2 ילדים ויותר גבייה
הצהרה על תיקון נזילת מים גבייה
הצהרת בריאות לאישור כלי ירייה ביטחון
אישור נסיעה ביטחון
הוראת קבע - שכר לימוד מעונות גבייה
הוראת קבע - ארנונה ארנונה הוראת קבע
טופס בקשה לקבלת מידע חופש המידע
חוק עזר אגרת מבנה ציבור
חוק עזר למטה בנימין (אגרת ביוב), התשס"ה – 2005
חוק עזר אגרת מבני ציבור - תיקון
חוק עזר הודעה בדבר עבירות קנס - להורדה
חוק עזר הצמדה למדד- להורדה
המשך חוק עזר-הסדרת השמירה.pdf
חוק עזר מבנים מסוכנים.pdf
חוק עזר החזקת בעלי חיים.pdf
חוק עזר פיקוח בשר ומוצרי בשר.pdf
חוק עזר פיקוח כלבים וחתולים.pdf
חוק עזר סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים.pdf
חוק עזר צעצועים מסוכנים.pdf
חוק עזר פיקוח על מכירת בשר ומוצריו.pdf
חוק עזר-החזקת מקלטים.pdf
חוק עזר פתיחת בתי עסק וסגירתם.pdf
חוק עזר-הסדרת השמירה.pdf
טופס בקשה לקבלת מידע.pdf
תחשיב אגרת מבני ציבור.pdf
דוח אדמונד לוי.pdf
אמנת יחסי גומלין מועצה ישוב.pdf
חוק עזר שמירת הסדר והניקיון.pdf
חוק עזר אספקת מים.pdf
חוק עזר לשמירה - תיקון 3 - חישוב שנתי.pdf
חוק עזר - הסדרת השמירה.pdf
הארכת תוקף חוק עזר למטה בנימין - אגרת ביוב - תיקון מס' 1 התשע"ג – 2013
הארכת חוק עזר למטה בנימין (אגרת ביוב), תשס"ה – 2005 – עד לתאריך 01.06.2012
בקשה לאישור לימודי חוץ חינוך אישור לימודי חוץ
שאלון הפנייה לתלמיד לקבלת אבחון פסיכולוגי 1(למורה) שירות פסיכולוגי חינוכי
ויתור סודיות לשירות הפסיכולוגי שירות פסיכולוגי חינוכי
שאלון הפנייה לתלמיד לקבלת אבחון פסיכולוגי 2(למורה) שירות פסיכולוגי חינוכי
פרופיל רמת תפקוד שירות פסיכולוגי חינוכי
האגף לשירותים חברתיים-ויתור סודיות שירותים חברתיים
נפגעי איבה-טופס תביעה שירותים חברתיים
טופס הוראת קבע בנקאית שירותים חברתיים
בקשה לסיוע במימון אבחון חינוך קצין ביקור סדיר
תצהיר אם עצמאית
פרטים של המעונות
טופס לחידוש דרכון.pdf משרד הפנים
טופס לתעודת זהות.pdf משרד הפנים
טופס לשינוי שם.pdf משרד הפנים
טופס לדרכון ראשון.pdf משרד הפנים
טופס לשינוי כתובת.pdf משרד הפנים
בחירת שם.pdf משרד הפנים
תעודת לידה, תמצית רישום, תעודת פטירה.pdf משרד הפנים
הגשת תלונה לממונה תלונות הציבור תלונות הציבור
טופס העברת זכויות הסתדרות - להורדה ארנונה העברת זכויות
טופס העברת זכויות מינהל - להורדה ארנונה העברת זכויות
טופס בקשה למיגון רכב החכר (ליסינג) לתושב יו"ש ביטחון
הגשת בקשה לחניית נכה הנדסה
תיקון התשעז בדבר עבירות קנס
רישום מועמד לגן שלא הצליח להירשם